Η Ομάδα μας

    Οι συνεργάτες δικηγόροι διακρίνονται για την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση και τον επαγγελματισμό τους. Παράλληλα, όλοι επιμορφώνονται διαρκώς σε όλους τους τομείς ενασχόλησης της εταιρείας, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.
    Πέραν των συνεργατών – δικηγόρων, στην εταιρεία μας απασχολείται εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό, το οποίο στο σύνολό του συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της υποθέσεως του κάθε πελάτη.

Θεόδωρος Πασσάς
Δικηγόρος LL.M.

 • Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1992.
 • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.
 • Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Αικατερίνη Ξιαρχοπούλου
Δικηγόρος

 • Δικηγόρος Παρ’ Εφεταις. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005.
 • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Εκπαιδευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Αναστασία Φιλιπποπούλου
Δικηγόρος

 • Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2020.
 • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά